Дейности

Ние се занимаваме е цялостно изграждане и управление на фотоволтаични електроцентрали.

За да си вършим професионално работата и да постигаме високото качество и надеждност, ние изпълняваме всички необходими дейности по проучване, проектиране, изпълнение и поддръжка на нашите проекти.

Проучване

Първата и може би най-важна част от един проект е извършването на задълбочено проучване.

За нашите клиенти ние правим специално проучване, като се съобразяваме с конкретната ситуация. Ние имаме навика да гледаме многостранно на всеки един проект.  От една страна изследваме техническата и икономическата страна на всяка инвестиция чрез извършването на подходящи симулации на изготвените модели. От друга страна за нас е задължително да погледнем голямата картина и как проекта се вписва в нея. Стремим се да набележим всички очаквани съществени проблеми още от началото на проекта – при проучването. Без значение да се касае за трудности свързани с бюрокрацията, присъединяването, сигурността или стогодишната вълна на близката река.

Вярваме, че само чрез подробно проучване на ситуацията и съобразяване с инвестиционните намерения предварително, могат да се постигнат оптимални резултати.

Проектиране

Нашият подход е първоначално да изготвяме технологичен проект определящ основните параметри и необходимите съоръжения. Разполагаме с база данни съдържащи параметрите на всички основни налични на пазара фотоволтаични панели и инвертори.

След като основното оборудване бъде избрано изготвяме конструктивен проект или становище. Същевременно изготвяме проекти за изпълнение на електрическата част, които включват еднолинейна схема, кабелен план, схеми на табла, евентуално външната връзка, заземителната инсталация, мълниезащита.

След като приключим с изпълнение изготвяме екзекутивен проект в който е отразено реално извършените работи.

Изпълнение

Нашата цел е да се придържаме към максимално бързото изпълнение на строително-монтажните работи.

Нашия подход е да подготвим всички необходими елементи предварително, за да може да извършим скоростен монтаж.

Този подход позволява да се отдели достатъчно време за накладка. Това е проверката и настойката, която се извършва от нашите инженери след монтажа и преди и въвеждането в експлоатация.

За нашите клиенти ние изготвяме и окомплектоваме всички необходими документи за въвеждане на обектите в експлоатация.

Експлоатация

Нашата концепция е периодично да проследяваме изградените от нас инсталации.

Отделяме особено внимание на получените реални данни от системите. Освен че е задължително да се сравняват периодично постигнатите показатели с предварително предвидените, така могат да се установят евентуални проблеми възможно най-рано и да се избегнат евентуални загуби предварително.

Разполагаме с необходимата измервателна техника и софтуер, които ни позволяват както да следим системите в реално време, така и да снемаме реалните характеристики на използваното оборудване.