Експертиза

Ние се занимаваме с фотоволтаични централи от идеята до ключ.

Нашата експертиза е в управлението на проектите за фотоволтаици, като се занимаваме с целия процес от разработването и проектирането, през реализирането, изграждането и въвеждането в експлоатация, наблюдение и опериране, и последващата поддръжка.

Ние предлагаме на нашите клиенти икономически обосновани и технически издържани проекти за фотоволтаични инсталации.

За да успяваме ние смятаме за изключително важно всеки проект за фотоволтаична централа да започва с подробно проучване. Всяко проучване бива съобразено с целите на проекта, желанията на клиента, но и с конкретните технически и икономически дадености.

Качеството на извършеното проучване залага основните параметри и определя до голяма степен резултата от проекта и това дали той ще се превърне в успех или в провал.

Набелязаните параматри биват постигани, инсталациите изграждани и проследявани във времето, за да се гарантира надеждността на направените инвестиции и така да се намалят евентуалните рискове до минимум.

Знаете ли правилото на 7-те П-та на британската армия?

Правилното Планиране и Подготовка Предотвратява Прецаканото Посредственото Представяне

СЕДЕМТЕ П-ТА НА БРИТАНСКАТА АРМИЯ

Ние не си позволяваме посредствено представяне.